top of page

Zadanie SAS obiektywnie V

obraz_2024-06-10_144245683.png

Na SAS obiektywnie V składa się kilka działań.

1. Spotkanie. Emil i Ogrodnik Życia. Inauguracja zadania Realizację zadania rozpoczniemy od spotkania inaugurującego nasze zadanie, w ramach którego wręczenia statuetki EMIL 2024, która od 2007 roku jest wręczana ON oraz wspierającym działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Jako, że jest to już 18- ta edycja, chcemy „Emilowców’ wszystkich edycji, a jest ich bagatela ponad 200 osób. W tym dniu również wręczymy „Ogrodnika Życia 2024” – którego zainaugurowaliśmy w 2019 roku, osobom, które w sposób szczególny, pośrednio, przyczyniają się do wspierania działań na rzecz potrzebujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych.

2. Opolskie Studium Artystyczne ON” edycja I Nowość. To inaczej działania w zakresie przygotowania do udziału w festiwalu ( działanie 7). Każda edycja festiwalu ma komisję przyznającą punkty. Tak będzie i tym razem, ale osoby zaproszone do komisji będą miały za zadanie przygotowanie wcześniej zgłoszonych przez siebie uczestników ON , amatorów wykonywanej sztuki, ( bądź to indywidualnie bądź grupowo ) których sami oni wskażą do udziału w konkursach festiwalowych, oczywiście bazą będzie regulamin. Piosenka i rękodzieło - czyli działania artystyczne, które są sposobem na wyrażenie siebie.

3. Festiwal Polskiej Piosenki i Twórczości Osób niepełnosprawnych edycja 13 Prezentacja twórczości muzycznej i rękodzieła ON, ich zdolności nabytych podczas udziału w „Opolskim Studium Artystycznym ON ” w NCPP w Opolu. FPPiTON to podsumowanie całego zadania. Jak zawsze w czasie festiwalu, zabawy z animatorem, poczęstunek. Prezentacje piosenek i rękodzieła, ale nie tylko uczestników studium. Nasze festiwale cieszą się zawsze ogromnym zainteresowaniem. Dla każdego uczestnika, tak jak w edycji poprzedniej festiwalu, koszulka z nadrukiem obecnej edycji festiwalu.

Więcej informacji w broszurze 

Zapytania ofertowe

bottom of page