top of page
  • Ambasada Sukcesu

Coach poszukiwany!

Zapraszamy do złożenia oferty na:

Przeprowadzenie 80 motywacyjnego coachingu senioralnego h (20 miejsc po 4 h lekcyjne- grupowo i porady/rozmowy indywidualne) w ramach projektu pn. Nie-SamiDzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne, realizowanego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020.

Zakres coachingu: sposób na zachowanie aktywności, poczucia satysfakcji i poprawy jakości życia, skupienie uwagi na wszystkich sferach życia osoby starszej, zdefiniowanie i wyznaczanie potrzeb, wykorzystanie zasobów własnych i zasobów w otoczeniu, zapobieganie wycofaniu społecznemu - wzrost samoświadomości, itp. Działanie jest skierowane do środowisk senioralnych typu Uniwersytetu III Wieku, Kluby Seniora, Dzienne Domy Pobytu ,itp.


Szczegóły w załącznikach poniżej


SZACOWANIE CEN RYNKOWYCH
.pdf
Download PDF • 828KB
Załącznik Formularz oferty
.doc
Download DOC • 98KB

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page